.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

kde sa možeme potkat:
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
4. zá?í 2021
VARENÍ TRNEK
Dolní N?m?í (14-18)

Ženský sbore?ek Nivni?ka, MS Brankovice, Doln?m?an, Muzikaša, DH Javorinka a Borši?ané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


ned?le
5. zá?í 2021
HODY
Nivnice | Plitvi?ky (16-17)

Ženský sbore?ek Nivni?ka, Muzikaša, Malu?ká nivni?ka, Malá nivni?ka a Borši?ané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
18. zá?í 2021
PODZIM NA D?DIN?
Strážnice, skanzen (9-14)

Ženský sbore?ek Nivni?ka a Borši?ané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
18. zá?í 2021
BUR?ÁKOVÉ ODPOLEDNE SE SBORY
Vnorovy, Lidé?ovice (15-18)

Ženský sbore?ek Nivni?ka, Spinek a Borši?ané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


ned?le
26. zá?í 2021
VINOBRANÍ
Svatobo?ice - Mist?ín

Borši?ané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


pond?lí
27. zá?í 2021
K?EST CD M?J MILÝ
Nivnice, Beseda (18-00)

Ženský sbore?ek Nivni?ka, CM Mladí Bur?áci, HM Petra Mi?ky, Jan Mad?ri? a Jan Ká?er


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


úterý
16. listopadu 2021
PREDKATERINA
Boršice u Blatnice

zatým sú pozvaní CM Oskoruša, SPT Bzen?an, Hútek a Mist?ické frajárky a po poradu zas bude porádná tancova?ka


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

Boršièané

Josef J E Ž E K
Radek D U L A
Bohuslav V Á V R A
Dušan K Ø I V Á K
Josef S L A N Í K
Vít J A N E È K A
Libor Z L O M E K
Milan B O B È Í K
Miroslav H L A D K Ý
Ludvík Š I M È Í K
Vojtìch O N D R A
Patrik H R A B A L
Michal B A H U L A
Vít O R L O V S K Ý
Pavel CH R A M O S T A
Vít H R A B A L
Vlastimil O N D R A

Patrik Š I M È Í K
Petr V Á V R A
Josef Z E M È Í K
Radek G A L U Š K A
Radek Z L O M E K
Vladimír S A L È Á K
Martin D R A È K A
Josef N O Ž I È K A
Stanislav S I D O N
Zdenìk P O M Y K A L
Josef Ž U F Á N E K
Martin S M O L E J
František Z Á K U T N Ý

dojdite

zveme mezi sebe
další boršické zpìváky

zkúška je každé
úterý 19:00 - 21:00
v knihovnì nebo na památkovém domku s navazujícím besedováním v obecní hospodì

podpoøili nás... oslavy 725. výročí obce pokračovaly v sobotu 20.9.2008 ... ... Malá nivnička ... 20.9.2008 ... foto: Andrea Ondrová

... oslavy 725. výročí obce pokračovaly v sobotu 20.9.2008 ... otevřením minigolfového hřiša ... průvodem k OÚ ... předáním nového auta hasičom ... velikým folklorním pořadem, kerý začal v déšti na pódiu na náměstí a skončíl v teple kulturáku ... trval přes tři hodiny a předvedly se folklorní skupiny z celého okolí... na fotografii zpívá promrzlá chlapecká část Malé nivničky těsně po přesunu z d隝a do boršického kulturáku... (jinú fotku vlastně ze včerajška zatím nemám - nefotil jsem)... o osmi večér býl ohòostroj a po něm zábava při dechovce Boršičanka ... na výstavu starých fotek, krojů a trofejí do školy došlo tento deò moc ludí ...

sana III 21. September 2008 07:38 0 1454
... BORŠIČANÉ, lidová kultura Boršic 1908-2008 ... 19.9.2008 ... ... BORŠIČANÉ, lidová kultura Boršic 1908-2008 ... 19.9.2008 ... foto: Andrea Ondrová
Boršičané a boršický primáš Radim Vojtek... foto: Andrea Ondrová
 ... BORŠIČANÉ, lidová kultura Boršic 1908-2008 ... 19.9.2008 ... foto: Zdenka Ondrová
zleva: Mladí Burčáci a Boršičané ... foto: Zdenka Ondrová


... je ně blaho po duši ... plný útulný sál ... ludé sa postupně ztišovali ... měnili na nás svůj názor směrem k mnohem pozitivnějšímu hodnocení, než s kerým došli ... aspoò sem to tak cítíl ze sálu, před kerým sem stál a do kerého sem z velikéj blízkosti mlúvíl ... jeho nálada sa měnila k vlídnosti a usměvavosti z minuty na minutu ... zpěv Boršičanú býl éòoòuòo a mnohé, keří ho eště nečuli, určitě zaskočíl ... Old Star Hradišan, Mladí Burčáci, Radim Vojtek, ZUŠ Uh. Ostroh - všeci jednoznačně PARÁDNÍ ... a beseda u cimbálu při CM Burčáci òa utvrdila v mojém přesvědčéní, že Boršice sú zpěvácká, muzikantská dědina ... ludé to majú eště furt v sobě ... a budú to tu mět dycky! ... su toho plný a věřím, že sa vy aj ludé, keří dojdú na naše stránky a na pořadě byli, vyjádříte v POKECu ... děkuju chlapom, keří rozsvicovali, šachovali s oponú, promítacím plátnem, notebookem a dataprojektorem ... vyšlo to!

... ve skrytu duše doufám, že sa to lúbilo Marii Smolejové, Janu a Kateřině Nožičkovým, Bohumile a Františku Ondrovým - mojím boršickým předkom, s kerýma sem v Boršicách vyrústál, a udělalo jim to rados ... bohužel už sú všeci na věčnosti Boží ...

sana III 20. September 2008 08:50 0 1483
... chlapi, v pátek 19.9.2008 sem dostál cenu Zlínského kraje ... ... cena Zlínského kraje ... 19.9.2008 ... foto: Andrea Ondrová


... po tom včarajším topéní sádla a údění žebírek
sem sa ve Zlíně popravíl na rautu ovocem a zeleninkú ...
zleva: já, moja žena Zdenka, dcerka Nora a starosta Bánova Zbyněk Král, kerý mòa navrhl ...
... když klepnete na fotku, možete si prohlédnút, jak tá cena vypadá...

sana III 20. September 2008 08:41 0 1481
... oškvarky a žebra 18. září 2008 ... ... oškvarky a žebra ... 18.9.2008 ... foto: Vlastik

... ani deò po generálce a zároveò deò před prvním pořadem v Boršicách nezaháláme ... ráno Dušan se Zdeòú navézli ledničky a udírnu ... odpoledòa Martin, Jožka Zemčík a další (nevím eště keří) stavili stánek u hospody ... od podvečera až do noci Dušan s Jožkú Slaníkem topili sádlo a dělali oškvarky a údili žebra, abysme ty tři dni nejak základně přežili ... Vítek Hrabal se svojú ženú dodělávali celý deò výstavu krojú a starých fotografií ve škole ... tolik nadšení a ochoty ... bude to dneskaj, zitra a pozitřku mazec ...

sana III 19. September 2008 05:20 0 1476
... generálka na páteční pořad je za nama ... ... generálka na páteční pořad je za nama ... foto: Radek Bartoníček

Včerajší generálka super. Všeckým děkuju, že to v klidu a v pohodě vydržali. Myslím, že bez takovéj zkúšky by sa to v pátek těžko dělalo. Jináč sa šetřite na pátek. Uděláme si to pěkné, ne?

sana III 18. September 2008 16:15 0 1477
... mlúvili sme do ČRo Brno ... do pořadu APETÝT ... mlúvili sme do ČRo Brno ... pořad APETÝT ... design: Šána III.
... ve zlínském studiu Českého rozhlasu Brno byli:
Vladimír Salčák, Bohuslav Vávra a Vít Hrabal
pokáï ste to nečuli, nezoufejte, máme nejaký záznam a stejně zvali na víkendové oslavy ... TOŽ DOJDITÉ ...


sana III 17. September 2008 13:18 0 1524
... v pátek máme slávu ... DOJDITÉ

 ... pozvánka ... 19.9.2008 ... design: Šána III.
po obrázkem je podrobná informace o pořadu...

sana III 16. September 2008 06:16 0 1520
Slavnosti vína v Uherském Hradišti

Tak slavnosti vína jsme přežili a myslím si, i že užili.

… 13.9.2008...
FOTO ze slavností vína ...pod obrázkem odkaz do fotogalerie
FJakub 14. September 2008 19:29 0 1481
Slavnosti vína 13.9.2008

Tak začátek bude v 9:00 Slavnostní průvod bude mít letos pouze folklorní část, která bude mít tradiční začátek od mařatických sklepů. Letos s podtitulem ,, Putování za vínem ,,.

Boršičané vystoupí v Redutě v 15:40

Bližší podrobnosti naleznete ZDE v Brožurce

Bližší informace naleznete na webu slavnostivinauh.cz
FJakub 12. September 2008 14:32 0 1559
... pozdrav z nivnických hodú ...

 ... pozdrav z nivnických hodú ... 7.9.2008... foto: Radek Bartoníček

... na nivnických hodoch zanechali stopu aj Boršičané ... s Malučkú nivničkú zpívala poprvní Barunka Křiváková - na fotce vedle Vlastika ...
... dneskaj sa uvidíme večér ve zkúšce a slubuju, že už nebudeme schůzovat, ale porádně zpívat ... zatým sa opatrujte

sana III 09. September 2008 07:16 0 1448
v Bzincoch pod Javorinú

… 6.9.2008...
video z Bzinců ...pod obrázkem odkaz do videogalerie

FJakub 07. September 2008 18:04 0 1446
Strana 64 z 66 << < 61 62 63 64 65 66 >
poïte daléj

AKTUALITY

O ÈEM TO JE

CD BORŠICKÉ
SEDLÁCKÉ

F O T K Y

PSALI O NÁS

A K C E

BLOG pana SALÈÁKA

V Ý U K O V Ý MATERIÁL

K O N T A K T

NAPIŠTE NÁM

...........

N I V N I È K A

F O L K L O R N Í
A K A D E M I E

SPRÁVA WEBU

Statistika
     
 
PHP-Fusion v6.01.18
Best Resolution : 1024 x 768
Design & Copyright 2005 by ANUBIS