.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

co jsme zažili
a na co sa těšíme:

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

COVID

VŠECKO
ZRUŠÍL

Boršičané

Josef J E Ž E K
Radek D U L A
Bohuslav V Á V R A
Dušan K Ř I V Á K
Josef S L A N Í K
Vít J A N E Č K A
Libor Z L O M E K
Milan B O B Č Í K
Miroslav H L A D K Ý
Ludvík Š I M Č Í K
Vojtěch O N D R A
Patrik H R A B A L
Michal B A H U L A
Vít O R L O V S K Ý
Pavel CH R A M O S T A
Vít H R A B A L
Vlastimil O N D R A

Patrik Š I M Č Í K
Petr V Á V R A
Josef Z E M Č Í K
Radek G A L U Š K A
Radek Z L O M E K
Vladimír S A L Č Á K
Martin D R A Č K A
Josef N O Ž I Č K A
Stanislav S I D O N
Zdeněk P O M Y K A L
Josef Ž U F Á N E K
Martin S M O L E J
František Z Á K U T N Ý

dojdite

zveme mezi sebe
další boršické zpěváky

zkúška je každé
úterý 19:00 - 21:00
v knihovně nebo na památkovém domku s navazujícím besedováním v obecní hospodě

podpořili násO čem to je

…na mužský sbor v Boršicách u Blatnice si už dlúho myslél
Víťa H r a b a l.
A tož na začátku roku 2008 všeckých zpěvákú v Boršicích u Blatnice dům od domu obešél a nekerých aj premlúvíl…

Boršičané
sa poprvní sešli
13. ledna 2008

do roku 2011 nás
d i r i g o v a l i
Josef N o ž i č k a

všeckých nás
o r g a n i z u j e
Vít H r a b a l

o žaludky sa stará
p r o v i j a n ť á k
Dušan K ř i v á k

peníze prepočítává
p o k l a d n í k
Radek D u l a

harmoniku drží
noty a nápady nosí
Vlastimil O n d r a

FJakub 28. srpen 2008 23:42 0 · 16751
poďte daléj

AKTUALITY

O ČEM TO JE

CD BORŠICKÉ
SEDLÁCKÉ

F O T K Y

PSALI O NÁS

A K C E

BLOG pana SALČÁKA

V Ý U K O V Ý MATERIÁL

K O N T A K T

NAPIŠTE NÁM

...........

N I V N I Č K A

F O L K L O R N Í
A K A D E M I E

SPRÁVA WEBU

Statistika
     
 
PHP-Fusion v6.01.18
Best Resolution : 1024 x 768
Design & Copyright 2005 by ANUBIS