.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

kde sa možeme potkat:
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
4. zá?í 2021
VARENÍ TRNEK
Dolní N?m?í (14-18)

Ženský sbore?ek Nivni?ka, MS Brankovice, Doln?m?an, Muzikaša, DH Javorinka a Borši?ané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


ned?le
5. zá?í 2021
HODY
Nivnice | Plitvi?ky (16-17)

Ženský sbore?ek Nivni?ka, Muzikaša, Malu?ká nivni?ka, Malá nivni?ka a Borši?ané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
18. zá?í 2021
PODZIM NA D?DIN?
Strážnice, skanzen (9-14)

Ženský sbore?ek Nivni?ka a Borši?ané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
18. zá?í 2021
BUR?ÁKOVÉ ODPOLEDNE SE SBORY
Vnorovy, Lidé?ovice (15-18)

Ženský sbore?ek Nivni?ka, Spinek a Borši?ané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


ned?le
26. zá?í 2021
VINOBRANÍ
Svatobo?ice - Mist?ín

Borši?ané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


pond?lí
27. zá?í 2021
K?EST CD M?J MILÝ
Nivnice, Beseda (18-00)

Ženský sbore?ek Nivni?ka, CM Mladí Bur?áci, HM Petra Mi?ky, Jan Mad?ri? a Jan Ká?er


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


úterý
16. listopadu 2021
PREDKATERINA
Boršice u Blatnice

zatým sú pozvaní CM Oskoruša, SPT Bzen?an, Hútek a Mist?ické frajárky a po poradu zas bude porádná tancova?ka


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

Boršièané

Josef J E Ž E K
Radek D U L A
Bohuslav V Á V R A
Dušan K Ø I V Á K
Josef S L A N Í K
Vít J A N E È K A
Libor Z L O M E K
Milan B O B È Í K
Miroslav H L A D K Ý
Ludvík Š I M È Í K
Vojtìch O N D R A
Patrik H R A B A L
Michal B A H U L A
Vít O R L O V S K Ý
Pavel CH R A M O S T A
Vít H R A B A L
Vlastimil O N D R A

Patrik Š I M È Í K
Petr V Á V R A
Josef Z E M È Í K
Radek G A L U Š K A
Radek Z L O M E K
Vladimír S A L È Á K
Martin D R A È K A
Josef N O Ž I È K A
Stanislav S I D O N
Zdenìk P O M Y K A L
Josef Ž U F Á N E K
Martin S M O L E J
František Z Á K U T N Ý

dojdite

zveme mezi sebe
další boršické zpìváky

zkúška je každé
úterý 19:00 - 21:00
v knihovnì nebo na památkovém domku s navazujícím besedováním v obecní hospodì

podpoøili násfoto Reptákovo víno
2008
foto: Alena Hrabalová

...pod obrázkem odkaz do fotogalerie... FOTO:Alena Hrabalová

FJakub 05. October 2008 10:40 0 1520
... páté a poslední video z našého pátečního pořadu ...
2008

přede mšú ... 21.9.2008 ... foto: Vlastimil Ondra ... Boršičané, lidová kultura Boršic 2008 ... přede mšú svatú ... foto: Vlastimil Ondra
Boršičané a závěr poradu ... V dobrém sme sa sešli ...

sana III 02. October 2008 06:47 0 1552
... čtvrté video z našého pátečního pořadu ...
2008

přehlídka krojů ... 21.9.2008 ... foto: Jakub Fojtík ... Boršičané, lidová kultura Boršic 1908-2008 ... ... foto: Jakub Fojtík
Boršičané a Radim Vojtek... Když sem já šél pres hory ...

sana III 28. September 2008 17:15 0 1559
... tretí video z našého pátečního poradu ...
2008

v boršickém kostele ... 21.9.2008 ... foto: V. Ondra ... Boršičané, lidová kultura Boršic 1908-2008 ... ... fota: Vlastimil Ondra
... Já som synek z Temešváru... a Od Prešpurka k Dunaju... z našého poradu Boršičané...

ve vracovském sklepě... 25.9.2008 ... foto: V. Ondra
... včéra sme sa s Vítkem zúčastnili natáčání sdružení Felicita do pořadu Folklorika ve sklepě ve Vracově ...
...až to bude Česká televize vysílat, dáme vědět ... podrobné info ve zkúšce ...

sana III 26. September 2008 06:42 0 1642
... druhé video z našého pátečního pořadu ...
2008

... Boršičané, lidová kultura Boršic 1908-2008 ... ... foto: Vlastimil Ondra
... Pověz ty ně... a Keï som na tú vojnu narukovál... z našého poradu Boršičané...

velikos 25MB
a mrkněte sa na stránky Radka Bartoníčka
www.slovackoDnes
má tam moc pěkné fotky

sana III 23. September 2008 06:56 0 1590
Článek
2008

Tu je článek o slavnostech v Boršicích i pár fotek tam je .

Slovacky.denik.cz

FJakub 22. September 2008 17:40 0 1593
... kuk na www.SlovackoDnes.cz ...
2008mrkněte sa na stránky Radka Bartoníčkawww.slovackoDnes
má tam další moc pěkné fotky ... já sa k tomu dostanu až večér ... eště učím do 16:05 ... akorᝠmám přestávku ...
sana III 22. September 2008 15:49 0 1605
... neděla 21. září 2008 v Boršicách ...
2008

 ... slavnostní mše svatá... 21.9.2008 ... foto: Vlastimil Ondra

... také neděla byla plná oslav 725. výročí obce ... býl tu veliký krojový průvod ... moc Boršičanú všech generací v kroji ... vystúpení najlepších verbířú ze Slovácka ... krásná krojová přehlídka ... banderie z Kunovic ... setkání bývalých a současných členú slavné dechovky Boršičanka ... boršický starosta s hradišským starostú a panem farářem na vozi projeli vesničkú ...

... na mòa osobně najvíc zapůsobila slavnostní mše svatá ... až dojedu večér ze školy, dám sem řadu fotek, keré sa ně podařilo vyfotit v boršickém kostele ...

 ... slavnostní mše svatá... 21.9.2008 ... foto: Vlastimil Ondra ............................................... ... slavnostní mše svatá... 21.9.2008 ... fota: Vlastimil Ondra

sana III 22. September 2008 06:42 0 1613
Foto z oslav
2008
… 13.9.2008...
FOTO Z OSLAV ...pod obrázkem odkaz do fotogalerie
FJakub 21. September 2008 20:13 0 1617
... Nivnička a Kuřátko v sobotu v Boršicách ...

 ... Malučká nivnička ... 20.9.2008 ... foto: Radek Bartoníček
... na webu Nivničky ZDE sú fotky dětí z Nivničky a Kuřátka včéra na vystúpení v Boršicách ...

sana III 21. September 2008 12:22 0 1713
... první video z našého pátečního poradu ...


... Boršičané, lidová kultura Boršic 1908-2008 ... ... foto: Andrea Ondrová

... chlapi, včéra sme sa večér na těch saòách, odkáï vás včíl zdravíme, domlúvili jako autoři poradu, že každý deò tu včíl dáme nejaký kúsek z našého poradu Boršičané...

... když klepnete na fotku,
možete si prohlédnút pohyblivé obrázky...
velikos 18MB
a mrkněte sa na stránky Radka Bartoníčka
www.slovackoDnes
má tam moc pěkné fotky
foto: Radek Bartoníček ... www.slovackoDnes.cz

sana III 21. September 2008 07:47 0 1487
Strana 63 z 66 << < 60 61 62 63 64 65 66 >
poïte daléj

AKTUALITY

O ÈEM TO JE

CD BORŠICKÉ
SEDLÁCKÉ

F O T K Y

PSALI O NÁS

A K C E

BLOG pana SALÈÁKA

V Ý U K O V Ý MATERIÁL

K O N T A K T

NAPIŠTE NÁM

...........

N I V N I È K A

F O L K L O R N Í
A K A D E M I E

SPRÁVA WEBU

Statistika
     
 
PHP-Fusion v6.01.18
Best Resolution : 1024 x 768
Design & Copyright 2005 by ANUBIS