.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

kde sa možeme potkat:
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
4. zá?í 2021
VARENÍ TRNEK
Dolní N?m?í (14-18)

Ženský sbore?ek Nivni?ka, MS Brankovice, Doln?m?an, Muzikaša, DH Javorinka a Borši?ané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


ned?le
5. zá?í 2021
HODY
Nivnice | Plitvi?ky (16-17)

Ženský sbore?ek Nivni?ka, Muzikaša, Malu?ká nivni?ka, Malá nivni?ka a Borši?ané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
18. zá?í 2021
PODZIM NA D?DIN?
Strážnice, skanzen (9-14)

Ženský sbore?ek Nivni?ka a Borši?ané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
18. zá?í 2021
BUR?ÁKOVÉ ODPOLEDNE SE SBORY
Vnorovy, Lidé?ovice (15-18)

Ženský sbore?ek Nivni?ka, Spinek a Borši?ané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


ned?le
26. zá?í 2021
VINOBRANÍ
Svatobo?ice - Mist?ín

Borši?ané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


pond?lí
27. zá?í 2021
K?EST CD M?J MILÝ
Nivnice, Beseda (18-00)

Ženský sbore?ek Nivni?ka, CM Mladí Bur?áci, HM Petra Mi?ky, Jan Mad?ri? a Jan Ká?er


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


úterý
16. listopadu 2021
PREDKATERINA
Boršice u Blatnice

zatým sú pozvaní CM Oskoruša, SPT Bzen?an, Hútek a Mist?ické frajárky a po poradu zas bude porádná tancova?ka


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

Boršièané

Josef J E Ž E K
Radek D U L A
Bohuslav V Á V R A
Dušan K Ø I V Á K
Josef S L A N Í K
Vít J A N E È K A
Libor Z L O M E K
Milan B O B È Í K
Miroslav H L A D K Ý
Ludvík Š I M È Í K
Vojtìch O N D R A
Patrik H R A B A L
Michal B A H U L A
Vít O R L O V S K Ý
Pavel CH R A M O S T A
Vít H R A B A L
Vlastimil O N D R A

Patrik Š I M È Í K
Petr V Á V R A
Josef Z E M È Í K
Radek G A L U Š K A
Radek Z L O M E K
Vladimír S A L È Á K
Martin D R A È K A
Josef N O Ž I È K A
Stanislav S I D O N
Zdenìk P O M Y K A L
Josef Ž U F Á N E K
Martin S M O L E J
František Z Á K U T N Ý

dojdite

zveme mezi sebe
další boršické zpìváky

zkúška je každé
úterý 19:00 - 21:00
v knihovnì nebo na památkovém domku s navazujícím besedováním v obecní hospodì

podpoøili násPsali o nás

www.SlovackoDnes.cz (Boršičtí muži ctěji vrátit do vesnice zpívání) (1.2.2008)

Dobrý den s Kurýrem (V Boršicích vzniká nový pěvecký sbor) (25.2.2008)

www.SlovackoDnes.cz (pozvánka na pořed Boršičanů) (16.9.2008)

Boršièané slavíjú 725 let obce (Dobrý den s Kurýrem) (18.9.2008)

Boršièané celý víkend slavili (Dobrý den s Kurýrem) (23.9.2008)

www.SlovackoDnes.cz(Boršické hledání kořenů začalo)(20.9.2008)

www.SlovackoDnes.cz (oslavy v Boršicích u Blatnice) 1) (20.9.2008)

Mužský sbor Boršièané exceloval (Dobrý den s Kurýrem) (1.10.2008)

Splnil jsem si další sen (Dobrý den s Kurýrem) (1.10.2008)

Za koncertem do kostela (Dobrý den s Kurýrem) (30.12.2008)

Zlatá svatba Salèákových (Dobrý den s Kurýrem) (26.4.2009)

Boršièané sobì (Dobrý den s Kurýrem) (2.8.2009)

Pred tú svatú Katerinkú (Dobrý den s Kurýrem) (14.11.2009)

Legrúté tanèili boršické (Dobrý den s Kurýrem) (22.11.2009)

Boršická svaïba aneb Zve vás celá dìdina (Dobrý den s Kurýrem) (19.8.2010)

Krojová svajba pohltila celou dìdinu (Dobrý den s Kurýrem) (23.8.2010)

www.SlovackoDnes.cz (oslavy v Boršicích u Blatnice 2) (25.2.2008)

Pred tú svatú Katerinkú (Slovácký deník) (16.11.2010)

 

 

 

 

stodola

FJakub 29. August 2008 09:19 0 20326
poïte daléj

AKTUALITY

O ÈEM TO JE

CD BORŠICKÉ
SEDLÁCKÉ

F O T K Y

PSALI O NÁS

A K C E

BLOG pana SALÈÁKA

V Ý U K O V Ý MATERIÁL

K O N T A K T

NAPIŠTE NÁM

...........

N I V N I È K A

F O L K L O R N Í
A K A D E M I E

SPRÁVA WEBU

Statistika
     
 
PHP-Fusion v6.01.18
Best Resolution : 1024 x 768
Design & Copyright 2005 by ANUBIS