.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

co nás čeká
a na co sa těšíme:

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

neděle
3. března 2019
BORŠICKÝ
FAŠANK 2019

po obchůzce posezení
v OBECNÍ HOSPODĚ
obchůzka: BORŠIČANÉ
a obyvatelé BuB

BORŠICE
U BLATNICE


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
11. května 2019
PODJAVORINSKÉ
FOLKLÓRNE
SLÁVNOSTI 2019

BORŠIČANÉ
NIVNIČKA
LUBINA

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

Boršičané

Josef J E Ž E K
Radek D U L A
Bohuslav V Á V R A
Dušan K Ř I V Á K
Josef S L A N Í K
Vít J A N E Č K A
Libor Z L O M E K
Milan B O B Č Í K
Miroslav H L A D K Ý
Ludvík Š I M Č Í K
Vojtěch O N D R A
Patrik H R A B A L
Michal B A H U L A
Vít O R L O V S K Ý
Pavel CH R A M O S T A
Vít H R A B A L
Vlastimil O N D R A

Patrik Š I M Č Í K
Petr V Á V R A
Josef Z E M Č Í K
Radek G A L U Š K A
Radek Z L O M E K
Vladimír S A L Č Á K
Martin D R A Č K A
Josef N O Ž I Č K A
Stanislav S I D O N
Zdeněk P O M Y K A L
Josef Ž U F Á N E K
Martin S M O L E J
František Z Á K U T N Ý

dojdite

zveme mezi sebe
další boršické zpěváky

zkúška je každé
úterý 19:00 - 21:00
v knihovně nebo na památkovém domku s navazujícím besedováním v obecní hospodě

podpořili nás...e-mail od mistra zvuku...
2008

Dnes ně došél e-mail od mistra zvuku, kerý seděl o víkendu za mixážním pultem. Tady je jeho celé znění. 3.8.2008 vložíl Šána III.

Ahojte v Nivnici,
chtěl jsem ještě jednou poděkovat za setkání v Boršicích. Mám z toho v hlavě pěkný vzpomínky. Nemám spojení na Hrabalovy, tak jim prosím pošli dík! Brzo pošlu nějakou muziku.Zdraví i Dada.

Jiří Klement

FJakub 28. srpen 2008 22:59 0 · 1246
...nahrávka Boršičanú je hotová...
2008

 ... natáčání nahrávky Boršičanú ve stodole ... 2.8.2008 ... foto: Jiří Klement
... Boršičané za doprovodu harmoniky a hudecké sestavy Mladých Burčákú natočili v boršickéj stodole u Zlomkú svoju první nahrávku...

 ... hudecká sestava Mladí Burčáci ...  v boršické stodole ... 2.8.2008 ... foto: Jiří Klement

► děkujeme nahrávacímu studiu Π-vox z Brna za vynikající spolupráci
► Mladým Burčákom za ochonú a veselú spoluprácu
► rodině Zlomkú za stodolu, víno a pohostinnost
► našim milovaným ženám za dobroty a podporu
► otci Norbertovi za zapošťání kúska fáry pro mixážní pult
► všeckým ostatním, co sa došli podívat a podpořit nás
► aj těm, co v dobrém na nás doma mysleli...

FJakub 28. srpen 2008 22:59 0 · 1361
...Od Prešpurka k Dunaju...
2008


zkúška Boršičanú s Mladýma Burčákama v kulturáku 29.7.2008
 ... zkúška Boršičanú s Mladýma Burčákama v kulturáku 29.7.2008... foto: Alena Hrabalová
Boršičané a Mladí Burčáci sa chystajú na natáčání
husle: Zdeněk Stašek - Míkovice, viola: Jakub Tomala - Popovice
a basa: Martin Kučera - Včnov
... kúsek Prešpurka ze zkúšky hraje pod obrázkem ... vložíl Šána III.

FJakub 28. srpen 2008 22:58 0 · 1679
...Když sem já šél pres hory...
2008

 ... Boršičané zpívajú u Burčáků na Festivalu česneku 2008 ... foto: Vlastimil Ondra
... klepni, pod obrázkem je video 24MB
Boršičané a CM Burčáci na Festivalu česneku 2008 ...Šána III. 27.7.2008

FJakub 28. srpen 2008 22:58 0 · 1421
... Boršičané na Festivalu česneku 2008 ...
2008

 ... Boršičané na Festivalu česneku 2008 ... foto: Gabriela Krchňáčková
... klepni, pod obrázkem je sto čtyři fotek z Festivalu česneku 2008 ...Šána III. 26.7.2008

FJakub 28. srpen 2008 22:57 0 · 1482
...šití krojú u Hrabalú...
2008

 ... šití krojú u Hrabalú v kuchyni ... 22.7.2008 ... foto: Vít Hrabal
... šití krojú u Hrabalú v kuchyni ... 22.7.2008 ... foto: Vít Hrabal
zleva: Alena Hrabalová, Lucie Chudíková a Kristýna Hrabalová

FJakub 28. srpen 2008 22:57 0 · 1681
...zpívání ve stodole u Zlomkú...
2008

 ...  ve stodole u Zlomkú č.p.30 ... 8.7.2008 ... foto: Vlastimil Ondra

...táto zkúška proběhla v kráse boršických humen, ve stodole...


...zpěv sa nésl stmívajícíma sa Boršicama asi tak, jak kdysi naposledy pred rokama a rokama ... bylo nám spolem dobre ....

v úterý 8. červenca 2008
poklepem na fotku sa rozjede video... Šána III.

FJakub 28. srpen 2008 22:56 0 · 1696
Strana 65 z 65 << < 62 63 64 65
poďte daléj

AKTUALITY

O ČEM TO JE

CD BORŠICKÉ
SEDLÁCKÉ

F O T K Y

PSALI O NÁS

A K C E

BLOG pana SALČÁKA

V Ý U K O V Ý MATERIÁL

P O K E C

K O N T A K T

...........

N I V N I Č K A
F O L K L O R N Í
A K A D E M I E

SPRÁVA WEBU

Statistika
     
 
PHP-Fusion v6.01.18
Best Resolution : 1024 x 768
Design & Copyright 2005 by ANUBIS