.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

co jsme zažili
a na co sa tìšíme:

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

COVID

VŠECKO
ZRUŠÍL

Boršièané

Josef J E Ž E K
Radek D U L A
Bohuslav V Á V R A
Dušan K Ø I V Á K
Josef S L A N Í K
Vít J A N E È K A
Libor Z L O M E K
Milan B O B È Í K
Miroslav H L A D K Ý
Ludvík Š I M È Í K
Vojtìch O N D R A
Patrik H R A B A L
Michal B A H U L A
Vít O R L O V S K Ý
Pavel CH R A M O S T A
Vít H R A B A L
Vlastimil O N D R A

Patrik Š I M È Í K
Petr V Á V R A
Josef Z E M È Í K
Radek G A L U Š K A
Radek Z L O M E K
Vladimír S A L È Á K
Martin D R A È K A
Josef N O Ž I È K A
Stanislav S I D O N
Zdenìk P O M Y K A L
Josef Ž U F Á N E K
Martin S M O L E J
František Z Á K U T N Ý

dojdite

zveme mezi sebe
další boršické zpìváky

zkúška je každé
úterý 19:00 - 21:00
v knihovnì nebo na památkovém domku s navazujícím besedováním v obecní hospodì

podpoøili násDESET ROKÚ PO SVAJBĚ

DESET ROKÚ PO SVAJBĚ
Boršice u Blatnice | 27. 8. 2020
vedle Šánového u malého mostka
- - - - - - - - - - - - -

BORŠIČANÉ usporádali komorní program v krásném zákoutí Boršic u Blatnice
se společným zpíváním s diváky, promítáním a vzpomínáním na porad BORŠICKÁ SVAJBA,
který proběhl v exteriérech obce presně pred deseti rokama.

Potěšilo nás, kolik ludí došlo prožít společné chvíle s lidovou písní na rtech.
Chceme dělat dále podobná setkání.
Děkujeme všem, co nám pomohli porad uskutečnit.

autor: Vlastimil Ondra
produkce: Boršičané

Za video děkujeme Filipu Hrabalovi.

Za video děkujeme Vlastimilu Ondrovi.
Za video děkujeme Petru Sokolovi.
fota: MET | děkujeme | pro vstup do fotogalerie klepněte na titulní fotku

plagátky na akcu vytvoríl Šána | děkujeme | pro vstup do fotogalerie klepněte na titulní fotku

sana III 30. August 2020 10:39 0 405
poïte daléj

AKTUALITY

O ÈEM TO JE

CD BORŠICKÉ
SEDLÁCKÉ

F O T K Y

PSALI O NÁS

A K C E

BLOG pana SALÈÁKA

V Ý U K O V Ý MATERIÁL

K O N T A K T

NAPIŠTE NÁM

...........

N I V N I È K A

F O L K L O R N Í
A K A D E M I E

SPRÁVA WEBU

Statistika
     
 
PHP-Fusion v6.01.18
Best Resolution : 1024 x 768
Design & Copyright 2005 by ANUBIS