Josef Nožièka
Pidal FJakub, 28. August 2008 23:29

STRÝC NOŽIÈKÚ UMØELI
výprava k tajemnosti srdce
pátek 19. srpna 2011


... Josef Nožièka v Chrenovci 13. prosince 2008 ... foto: V. Ondra
se smutkem v srdci oznamujeme, že nás navždy opustíl
kamarád, zpìvák, náš dirigent a nejváženìjší muž sboru,
pan Josef Nožièka (1938-2011)

pohøeb byl ve støedu 24. srpna 2011 v 15:00

● truchlící chlapi ●
● fotovzpomínka na strýca Nožièku TADY
● audiovzpomínka na strýca Nožièku TADY