O čem to je
Přidal FJakub, 28. srpen 2008 23:42

…na mužský sbor v Boršicách u Blatnice si už dlúho myslél
Víťa H r a b a l.
A tož na začátku roku 2008 všeckých zpěvákú v Boršicích u Blatnice dům od domu obešél a nekerých aj premlúvíl…

Boršičané
sa poprvní sešli
13. ledna 2008

do roku 2011 nás
d i r i g o v a l i
Josef N o ž i č k a

všeckých nás
o r g a n i z u j e
Vít H r a b a l

o žaludky sa stará
p r o v i j a n ť á k
Dušan K ř i v á k

peníze prepočítává
p o k l a d n í k
Radek D u l a

harmoniku drží
noty a nápady nosí
Vlastimil O n d r a