.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

kde sa možeme potkat:
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

sobota
4. zá?í 2021
VARENÍ TRNEK
Dolní N?m?í (14-18)

Ženský sbore?ek Nivni?ka, MS Brankovice, Doln?m?an, Muzikaša, DH Javorinka a Borši?ané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


ned?le
5. zá?í 2021
HODY
Nivnice | Plitvi?ky (16-17)

Ženský sbore?ek Nivni?ka, Muzikaša, Malu?ká nivni?ka, Malá nivni?ka a Borši?ané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
18. zá?í 2021
PODZIM NA D?DIN?
Strážnice, skanzen (9-14)

Ženský sbore?ek Nivni?ka a Borši?ané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


sobota
18. zá?í 2021
BUR?ÁKOVÉ ODPOLEDNE SE SBORY
Vnorovy, Lidé?ovice (15-18)

Ženský sbore?ek Nivni?ka, Spinek a Borši?ané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


ned?le
26. zá?í 2021
VINOBRANÍ
Svatobo?ice - Mist?ín

Borši?ané


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


pond?lí
27. zá?í 2021
K?EST CD M?J MILÝ
Nivnice, Beseda (18-00)

Ženský sbore?ek Nivni?ka, CM Mladí Bur?áci, HM Petra Mi?ky, Jan Mad?ri? a Jan Ká?er


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.


úterý
16. listopadu 2021
PREDKATERINA
Boršice u Blatnice

zatým sú pozvaní CM Oskoruša, SPT Bzen?an, Hútek a Mist?ické frajárky a po poradu zas bude porádná tancova?ka


.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

Boršièané

Josef J E Ž E K
Radek D U L A
Bohuslav V Á V R A
Dušan K Ø I V Á K
Josef S L A N Í K
Vít J A N E È K A
Libor Z L O M E K
Milan B O B È Í K
Miroslav H L A D K Ý
Ludvík Š I M È Í K
Vojtìch O N D R A
Patrik H R A B A L
Michal B A H U L A
Vít O R L O V S K Ý
Pavel CH R A M O S T A
Vít H R A B A L
Vlastimil O N D R A

Patrik Š I M È Í K
Petr V Á V R A
Josef Z E M È Í K
Radek G A L U Š K A
Radek Z L O M E K
Vladimír S A L È Á K
Martin D R A È K A
Josef N O Ž I È K A
Stanislav S I D O N
Zdenìk P O M Y K A L
Josef Ž U F Á N E K
Martin S M O L E J
František Z Á K U T N Ý

dojdite

zveme mezi sebe
další boršické zpìváky

zkúška je každé
úterý 19:00 - 21:00
v knihovnì nebo na památkovém domku s navazujícím besedováním v obecní hospodì

podpoøili násKategorie novinek
2008

Kategorie: 2008
Poet poloek: 61
... na zámku Bojnice ...
...Silvestr...
... novoročenka od nás ...
...Přípravy na Silvestr 31.12.2008...
...Přípravy na Silvestra...
... zvukový záznam VÁNOČNÍHO KONCERTU v NIVNICI ...
... boršický koncert hledáčkem Pavla Prince ...
FOTKY Z KONCERTÙ A ZE SKLEPA
... zvukový záznam VÁNOČNÍHO KONCERTU v boršickém kostele ...
... VÁNOČNÍ KONCERT v boršickém kostele ...
... generálka na vánoční koncert ...
... Haiti ...
... Boršičané pro HAITI ....
... Boršičané pro HAITI ...
... akorᝠsme dojeli z Chrenovca ...
... eště jednúc ke Lhotě ...
... vinšování ve Lhotě ...
Mikulášská nadílka v sobotu
Mikulášská nadílka v kostele (pátek)
... byli sme popřát strýcovi Nožičkovém ...
... Slovácké noviny 28.11.2008: Jsem hrdá na to, že su vaša...
... na tú svatú Katerinu ...
... hodová neděla v hospodě ...
Foto hody
... Kristýna Hrabalová, nezkrotný živel ročníku ...
... Pánský háj ... Jamy ... horní konec ... kovárna ...
... folkloreček ...
!!! začaly naše kateřinské hody !!!
... uvítali sme Filípka mezi nama ...
... dvacet rokú ženského sboru KLENOTNICA z Bzincú pod Javorinú ...
videa ze zkúšek
... mimořádná schůze mužského sboru ...
... Liborovi Zlomkovém sa narodíl syn !!!
... sváteční zkúška ...
... U sedmi bratrú ...
...tlačenka 25.10.2008...
... první zkúška v obřadní síni ...
... zpěvácký pozdrav z bánovské školy ...
... podzimní úterní zkúška ...
...článek Repták stál u zrodu svého vína...
...video Reptákovo víno...
... Bratislava ...
foto Reptákovo víno
... páté a poslední video z našého pátečního pořadu ...
... čtvrté video z našého pátečního pořadu ...
... tretí video z našého pátečního poradu ...
... druhé video z našého pátečního pořadu ...
Článek
... kuk na www.SlovackoDnes.cz ...
... neděla 21. září 2008 v Boršicách ...
Foto z oslav
info, né enom ohledně Strání 22.8.2008
zazpívali sme v Blatničce
... zazpívali sme ve Slavkově ...
...e-mail od mistra zvuku...
...nahrávka Boršičanú je hotová...
...Od Prešpurka k Dunaju...
...Když sem já šél pres hory...
... Boršičané na Festivalu česneku 2008 ...
...šití krojú u Hrabalú...
...zpívání ve stodole u Zlomkú...
Ukzat vechny kategorie
poïte daléj

AKTUALITY

O ÈEM TO JE

CD BORŠICKÉ
SEDLÁCKÉ

F O T K Y

PSALI O NÁS

A K C E

BLOG pana SALÈÁKA

V Ý U K O V Ý MATERIÁL

K O N T A K T

NAPIŠTE NÁM

...........

N I V N I È K A

F O L K L O R N Í
A K A D E M I E

SPRÁVA WEBU

Statistika
     
 
PHP-Fusion v6.01.18
Best Resolution : 1024 x 768
Design & Copyright 2005 by ANUBIS